Obchodní podmínky

   
 
Košík:
0 ks
Celkem:
0 Kč
 
 
Z důvodů EET nepřijímáme platbu platební kartou ani v hotovosti (mimo dobírky).
 
Již 8 rokem na českém trhu

Více jak 7 let zkušeností s kompatibilitou, funkčností a instalací produktů ověřené kvality do všech značek Vašich vozidel

 
Rychlý kontakt

XCarLink.cz

E-mail: xcarlink@xcarlink.cz
Telefon: více zde...
 
Doporučujeme
 
Dotaz
Váš e-mail:
Kolik je 5 + 5?:
 
Newsletter
Váš e-mail:
 
 

 

1. Všeobecná ustanovení

2. Vymezení pojmů

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4. Storno objednávky

5. Platebni podminky

6. Dodací podmínky

7. Dodání zboží

8. Poštovné

9. Reklamační podmínky

10. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

11. Ochrana osobních údajů

12. Zboží

13. Copyright

14. Ostatní ujednání

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro zákazníky internetového obchodu www.mp3auto.cz (dále jen prodávající). Podmínky blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující objednávkou potvrzuje, že akceptuje tyto podmínky. Jimi se řídí vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, jsou tedy závazné pro obě smluvní strany. Obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které bylo uveřejněno na webových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky. Pokud není vztah mezi prodávajícím a kupujícím výslovně upraven těmito Obchodními podmínkami, použijí se příslušná ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.

2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

2.2. Dodavatel (prodávající) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.3. Spotřebitel (kupující, zákazník) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.mp3auto.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3.2. Objednávky je možné provádět elektronickým formulářem na www stránkách.

3.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3.4. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3.5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.mp3auto.cz , kupující dává prodávajícímu, v souladu se zákonem na ochranu osobních dat, souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.  

3.6. Při vyplňování objednávky doporučujeme zákazníkovi se též zaregistrovat. K možnosti sledování zásilky získá navíc výhodu přednostního řešení případných problémů či reklamací. V případě další objednávky již nebude nutné znovu údaje vyplňovat.

3.7. Objednávka učiněná kupujícím je závazná od okamžiku jejího přijetí, popř. nepřijetí prodávajícím po dobu stanovenou k dodání zboží. K uzavření kupní smlouvy není vyžadováno potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávka není pro prodávajícího závazná rovněž v případě, že výrobce přestane dodávat daný výrobek nebo uvede na trh nové verze výrobku, v takovém případě prodávající nabídne kupujícímu obdobný výrobek s obdobnými parametry a cenou, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez sankcí.

3.8. Cena zboží provedené objednávky je koncová a nejsou již účtovány žádné poplatky. Pokud dojde k objednávce zboží vysoké hodnoty, popř. zboží s delší objednací lhůtou, je nutné, aby kupující uhradil zálohu na zboží, jejíž výše bude stanovena na základě jeho dohody s prodávajícím. Při objednávce zboží v hodnotě nad 7000 Kč je možná dohoda o slevě.

3.9. Objednávka kupujícího musí vždy obsahovat tyto základní náležitosti:

• Identifikace prodávajícího:

Petr Švestka

XCARLINK.CZ

Zahradní 2475, 440 01 Louny

IČO: 869 42 182 DIČ: CZ8511032981

Č.j: MULN/14167/2008/OŽÚ/ML

(tyto údaje budou vyplněny automaticky při objednávání elektronickým formulářem)

• identifikace kupujícího

 • fyzická osoba nepodnikatel - jméno a příjmení, bydliště, telefon, email
 • fyzická osoba podnikatel - jméno a příjmení, místo podnikání, IČ, DIČ (v případě plátce DPH), telefon, email
 • právnická osoba - obchodní firma nebo název, sídlo, IČ, DIČ (v případě plátce DPH), identifikace osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, telefon, email

• specifikace přesného názvu výrobku ve formě, která je uváděna na stránkách elektronického obchodu a množství požadovaných kusů či jednotek u každého výrobku

• požadované údaje o voze a autorádiu určeném pro instalaci vybraného výrobku

• vybraný způsob dopravy a platby

• adresu pro dodání zboží (v případě, že je odlišná od kontaktních údajů zákazníka)

4. Storno objednávky

4.1. Storno objednávky ze strany kupujícího

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do 24h po jejím závazném odeslání za předpokladu, že již nebyla dodavatelem vyřízena. Po uplynutí této lhůty jen, pakliže prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování odeslané objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

4.2.Storno objednávky ze strany prodávajícího:

 • bez udání důvodu
 • kupující nevyzvedne objednané zboží do týdne od obdržení výzvy k vyzvednutí (při osobním odběru).
 • kupující neprovede platbu za objednané zboží do týdne od obdržení výzvy k platbě (při platbě předem)
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, a nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo poslána na kontaktní adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

5. Platební podmínky

Úhradu zboží kupujícím je možné realizovat jedním z následujících způsobů:

5.1. Hotově při převzetí zboží

Kupující je povinen uhradit celou kupní cenu zboží při převzetí od prodávajícího nebo od dopravce.

5.2. Bankovním převodem

Po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu odkaz na zálohovou fakturu umístěnou na webových stránkách xcarlink.cz, na základě které je kupující povinen převést kupní cenu zboží na bankovní účet prodávajícího. Číslo bankovního účtu a variabilní symbol platby jsou uvedeny na zálohové faktuře. Kupující je povinen realizovat platbu dle těchto údajů.

Při bezhotovostní platbě zasíláme nebo předáváme zboží až po obdržení celé částky. Platby provádějte až po obdržení konkrétního potvrzovacího e-mailu.

6. Dodací podmínky

Dodávka předmětu plnění (objednaného zboží) bude dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizována v co nejkratším termínu. Podání zásilky přepravci proběhne zpravidla do 24h od objednání. V detailu zboží je uvedena orientační (běžná) doba dodání v pracovních dnech. Tato lhůta začíná následující den od závazného objednání zboží. V případě, že je dodací lhůta delší nebo není možné zboží dodat, je zákazník informován co nejdříve po zjištění této skutečnosti.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, český návod na používání výrobku a návod pro instalaci k danému typu rádia.

Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku, způsobí tím prodávajícímu škodu (poštovné, manipulace, balné...), která bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

7. Způsoby dodání zboží

7.1.Na adresu dodání s dobírkou

Pokud není s kupujícím dohodnuto jinak, bude zboží po potvrzení objednávky automaticky odesláno prostřednictvím České pošty na adresu, kterou uvede v objednávce.

Česká pošta

Státní podnik s širokým portfoliem služeb a možností vyzvednutí balíku na pobočce. Doručování probíhá běžně v rozmezí 8:00 - 18:00. Využíváme produkt „Cenný balík“ s doručením do 2-5 pracovních dnů (po České republice), respektive do 3-6 pracovních dnů od podání (na Slovensko) a produkt „Obchodní balík“ s doručením následující pracovní den od podání zásilky (pouze po ČR). Z důvodu nepravidelných svozů je možné zpoždění zásilek o 1-3 dny.

• Řidič provede jeden pokus o doručení na adresu. Nebude-li pokus o doručení zásilky úspěšný, zanechá adresátovi výzvu o uložení zásilky na poště.

• Zásilka se ukládá na pobočce po dobu 10 dnů (cenný balík) a 7 dnů (obchodní balík), kdy je možné balík osobně vyzvednout (nutný občanský průkaz).

• Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned reklamovat u řidiče. Ve výjimečných případech je možná reklamace nejpozději následující pracovní den po převzetí zásilky.

• Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webových stránkách české pošty po zadání jejího čísla (13 znaků - naleznete v detailu objednávky a potvrzovacím emailu). Sledování zásilky na Slovensko pouze u zboží s hodnotou vyšší než 3000Kč.

Kupující je povinen bezodkladně informovat prodávajícího o škodní události. Pokud kupující neučiní potřebné kroky k sepsání protokolu o škodní události se zaměstnancem České pošty, prodávající nenese odpovědnost za vzniklou škodu a vady. Podpisem dodacího listu totiž kupující potvrzuje, že zásilku převzal neporušenou. Po převzetí je kupující povinen bez zbytečného odkladu prověřit funkčnost a případně vady dodaného zboží sdělit prodávajícímu. Okamžikem převzetí se rozumí i v případě převzetí zboží jinou oprávněnou osobou než kupujícím. V případě, že kupující si bez vážného důvodu objednané zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a vyhrazuje si právo požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 15% z celkové ceny objednaného zboží.

7.2. Osobní odběr po domluvě v Lounech, Žatci, Plzni či Praze

Prodávající kontaktuje kupujícího ohledně odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do tří pracovních dnů od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží. Termín a místo odběru je běžně dohodnut do 7 pracovních dní (možno i mimo pracovní dny). Pokud to podmínky interiéru vozidla dovolí, nabízí prodejce vyzkoušení zařízení a popřípadě i jeho montáž (nutná domluva předem). Není-li dohodnuto jinak, budou tyto služby zahrnuty v kupní ceně. Platbu je nutné sjednat vždy předem se zasláním částky na bankovní účet. Úhrada v hotovosti není možná.

8. Poštovné

8.1. Poštovné a balné v případě úhrady dobírkou, Paypal či platební kartou

V případě dodání zboží prostřednictvím České pošty, s.p. je kupující povinen kromě kupní ceny zaplatit poštovné ve výši 130,- Kč (Cenný balík) respektive 170,- Kč (obchodní balík), pokud bude doručováno do České republiky.

V případě dodání zboží prostřednictvím České pošty, s.p. do Slovenské republiky je kupující povinen zaplatit poštovné ve výši 220,- Kč (zboží s celkovou hodnotou do 3000Kč) a 270,- Kč u zboží s celkovou hodnotou vyšší než 3000,- Kč.

Dobírka je fakturována v Českých korunách, Slovenská pošta následně vybírá částku v Eurech. Převod na Eura provádí Česká pošta podle aktuálního kurzovního lístku ČSOB (devizi nákup). V případě dobírky na Slovensko je nutné počítat s doplatkem účtovaným Slovenskou poštou za převod vybrané částky zpět na účet do České republiky (přibližně 4 – 7 EUR).

8.2. Poštovné a balné v případě úhrady bankovním převodem

V případě dodání zboží prostřednictvím České pošty, s.p. je kupující povinen kromě kupní ceny zaplatit poštovné ve výši 90,- Kč (Cenný balík) respektive 120,- Kč (obchodní balík), pokud bude doručováno do České republiky.

V případě dodání zboží prostřednictvím České pošty, s.p. do Slovenské republiky je kupující povinen zaplatit poštovné ve výši 180,- Kč (zboží s celkovou hodnotou do 3000Kč) a 270,- Kč u zboží s celkovou hodnotou vyšší než 3000,- Kč.

9. Reklamační podmínky

Na dodávané zboží se vztahuje záruční lhůta dle občanského zákoníku, není-li v daňovém dokladu (dále jen "faktura") stanoveno jinak. Faktura zároveň slouží jako dodací list, délka záruční doby bude na ní prodejcem výslovně uvedena. Tato lhůta začíná běžet ode dne vystavení faktury. Reklamace se uplatňuje zasláním zboží na adresu prodávajícího nebo po dohodě s prodávajícím osobním převzetím na určeném místě. Náklady na přepravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese kupující. Při uplatnění záruční reklamace je kupující zároveň povinen uvést co nejpodrobněji, v čem vada zboží spočívá, jak se projevuje, jak došlo ke vzniku závady atd. Přesný popis závad je možné uvést v prostředí e-shopu přes „Moje menu“ >> „Přidat reklamaci“ a nebo písemnou formou spolu se zaslaným zařízením k reklamaci. K reklamaci je nutno vždy připojit fakturu, reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu. Zboží musí být nepoškozené a kompletní. Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené manipulací se zbožím v rozporu s jeho účelem nebo návodem k použití, popř. uživatelskou příručkou, používáním zboží v prostředí, které neodpovídá podmínkám použití uvedeným v návodu nebo uživatelské příručce, opotřebením, mechanickým poškozením, nadměrným zatěžováním a vnějšími vlivy a okolnostmi, které prodávající nemohl nijak ovlivnit. V případě neoprávněné reklamace prodávající účtuje kupujícímu náklady, které prodávajícímu s jejím vyřízením vznikly (práce servisního technika, poštovné, aj.). Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné nebo neopravitelné zboží dle vlastního uvážení dobropisem nebo výměnou za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi, a to od stejného nebo jiného výrobce. Při výměně zboží se běh záruční doby neobnovuje ani neprodlužuje. Při případném vystavení dobropisu se do ceny zboží může promítnout jeho aktuální tržní cena.

Postup při reklamaci

 1. Informujte nás o reklamaci prostřednictvím formuláře na e-shopu „Moje menu“ >> „Přidat reklamaci“ (vyžaduje registraci a číslo faktury) nebo telefonicky na čísle +420 731 838 456 (O2). Pokud nebudeme schopni Vám pomoci na dálku (prostřednictvím e-shopu či telefonicky), budete vyzváni k zaslání reklamovaného zboží na naši adresu (kroky 2. – 4 ).
 2. Zboží zašlete jako pojištěný „doporučený balík“ (ne na dobírku) na naši adresu: Petr Švestka, Zahradní 2475, Louny, PSČ: 44001.
 3. Do zásilky uveďte prosím Vaši zpáteční adresu + telefonní kontakt na Vás. Pokud jste neprovedli popis reklamace přes formulář v prostředí e-shopu („Moje menu“ >> „Přidat reklamaci“), přidejte písemnou formu důvodu reklamace a přesného popisu závady.
 4. Pro úplnost reklamace přiložte k zásilce též kopii dokladu o jejím nabití. V případě podání reklamace přes formulář na e-shopu můžete stav reklamace sledovat jako registrovaní v „Moje menu“ >> „Moje reklamace“.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

10. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

• A. smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele

• B. smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a

• C. další smlouvy vyjmenované zákonem

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem do 14 dnů od převzetí, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, včetně nákladů za poštovné. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679). Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník - kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Náš e-shop nabízí nad rámec zákonem stanovené lhůty pro odstoupení od smlouvy dalších 7 dní navíc: Právo odstoupit od smlouvy do 21 dnů od převzetí plnění.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

• Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno nejpozději v poslední den lhůty (e-mailem nebo přes reklamační formlulář – „Moje menu“ --> „Moje reklamace“). Zboží zašlete zpět na adresu provozovatele uvedenou v sekci kontakt. Zásilka musí obsahovat návratový protokol, originál dokladu o koupi a zboží. Kupující neplatí žádný storno poplatek a nevztahují se na něj žádné další sankce.

Peníze vracíme bankovním převodem (zdarma).

• V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1 občanského zákoníku, je kupující povinen tuto škodu (poštovné, balné) uhradit včetně nákladů na uvedení zboží do původního stavu (neúplný obsah, poškozený obsah, opotřebení...) – nevztahuje se na obal.

Zboží posílejte doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky poslané na dobírku budou odmítnuty.

Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží zašleme nejpozději do 30 kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na adrese provozovatele.

11. Ochrana osobních údajů

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího, zároveň však nenese odpovědnost za ztrátu čí případné zneužití dat v případě napadení serveru neznámým pachatelem. Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

12. Zboží

Obrázky u zboží, zejména konektorů jednotlivých zařízení a fotek rádií, jsou pouze ilustrační. Rozhodující je název produktu a údaje o rádiu (vozidle) zadané v objednávce zboží. U zboží, které je v akci nebo ve výprodeji je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání. Stav skladu/dostupnost je pouze informativní a nemusí odpovídat skutečnosti.

13. Copyright

Všechna práva vyhrazena. Použití či kopírování jakékoliv části webové prezentace MP3Auto - XCARLINK.CZ (fotografie, obrázky zboží, technické popisy, design, HTML kód...) pouze s výslovným souhlasem autora.

14. Ostatní ujednání

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z "www prohlížeče" poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, DIČ, sídlo), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku a doba po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.